Sakrament Małżeństwa  1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa w celu spisania protokołu przedślubnego. Przynoszą wówczas:

    • Metrykę chrztu świętego - jeśli chrzest był w innej parafii (jest ona ważna 3 miesiące od daty wystawienia),

    • Dowód osobisty,

    • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

    • Świadectwa z nauki religii z ostatnich klas: 1/ Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum oraz 2/ Szkoły Średniej,

    • Zgoda od swojego proboszcza na załatwianie formalności w naszej parafii (jeśli oboje narzeczeni są spoza parafii),

   • Mają również wykazać znajomość podstawowych prawd wiary i modlitw.

 

  1. Na pierwszym spotkaniu narzeczeni otrzymają:

    • Skierowanie do Paradni Rodzinnej (na 3 spotkania) i na Dzień Skupienia,

    • Kartkę do spowiedzi przedślubnej,

    • Kartkę z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w drugiej parafii,

   • Zostaną skierowani do USC by tam uzyskać zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

 1. Narzeczeni na drugim spotkaniu w kancelarii:

   • Wykazują znajomość podstawowych prawd wiary, zasad życia chrześcijańskiego, znajomość zasad prowadzenia rodziny i wychowania dzieci,

   • Omawiają obrzęd sakramentu,

  • Podają nazwiska świadków przy ślubie.Sakrament Chrztu  1. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii, przynosząc:

    • wyciąg aktu urodzenia z USC,

   • zaświadczenie zawarcia sakramentu małżeństwa (nowa rodzina przybyła do parafii).

 

  1. Matką/Ojcem chrzestnym może być ten kto:

    • ukończył 16 lat,

    • przyjął sakrament bierzmowania,

   • jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

 

 1. Matka/Ojciec chrzestny mieszkający w innej parafii jest zobowiązany dostarczyć od swojego proboszcza zaświadczenie, że może pełnić ten obowiązek.