Niedziela Zesłania Ducha Św.

                                  31.05.2020 r.

 

 1. Dzisiejsza uroczystość na nowo otwiera przed nami na oścież drzwi kościoła. Zostały zniesione limity uczestników nabożeństw w kościele, z zachowaniem jednak maseczek, gdy nie możemy zachować bezpiecznej odległości. Poczujmy zatem, ten nowy powiew Ducha Św. i przychodźmy do kościoła ,by dziękować Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski.

 

 1. W poniedziałek drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 16.00 i o 18.00. Zechciejmy tak sobie zorganizować czas, byśmy mogli wziąć udział we Mszy Św. w kościele parafialnym. W dniu tym przypada Dzień Dziecka.
 2. Od jutra Nabożeństwa Czerwcowe będą odprawiane po Mszy Św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.
 1. W tym tygodniu w liturgii   wspominamy:                                                  w środę – św. Karola Lwangę i Towarzyszy, męczenników                                                                                          w piątek -  św. Bonifacego, bpa i męcz.
 2. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, zwłaszcza wszystkim dzieciom składam serdeczne życzenia i zapraszam do udziału we Mszy Św., by za wstawiennictwem naszych świętych patronów dziękować i prosić o potrzebne łaski.
 1. W tym tygodniu przeżywamy Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwszą Sobotę czerwca.
 1. W Pierwszy Czwartek przeżywamy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

 

 1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy okres wielkanocny i czas przyjęcia komunii Św. wielkanocnej, do której zobowiązuje nas Przykazanie Kościelne. Ze względu na to, że zostały już zniesione limity dotyczące ilości osób w kościele, zachęcamy wszystkich, którzy nie byli jeszcze do spowiedzi wielkanocnej, by w tym tygodniu skorzystali z sakramentu pokuty. Spowiadamy codziennie od godz. 16.30, byśmy mogli przystąpić do komunii Św. wielkanocnej. Będzie to spowiedź na Pierwszy Piątek i przed Uroczystością Bożego Ciała.
 1. Codziennie od wtorku od godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Jezusa Eucharystycznego.
 2. W Pierwszy Piątek Msza Św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 6.30 i po południu o 18.00.
 1. W tym dniu w szczególny sposób modlimy się w intencji misji, a ofiarami złożonymi na tacę wspieramy misjonarzy.
 1. W Pierwszą Sobotę Msza Św. wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 6.30. Po niej cząstka różańca z rozważaniami oraz zmiana tajemnic Róży św. Jana Pawła II. Zachęcamy wszystkich do odprawiania 5 kolejnych Pierwszych Sobót miesiąca.
 1. Msza św. będzie codziennie o godz. 18.00. W poniedziałek także o 7.00 oraz 16.00.  We wtorek, czwartek, piątek i sobotę Msza św. także rano o 6.30. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W sobotę wieczorna Msza św. jest już Mszą niedzielną.
 2. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 przyjmiemy do grona ministrantów 5 chłopców. Polecamy ich waszym modlitwom.
 3. Powoli zastanawiamy się nad urządzeniem i właściwym przeżyciem uroczystości Bożego Ciała, by skupić się przede wszystkim na Mszy Św. do której przez te 2 miesiące mieliśmy utrudniony dostęp, a stanowi ona istotę życia chrześcijańskiego.
 4. Dlatego w tym roku Uroczystość Bożego Ciała będzie urządzona nieco inaczej. Po Każdej Mszy Św. odśpiewamy Hymn – Ciebie Boga wysławiamy. Po Mszy Św. o godz. 9.00 i 11.00  będzie – procesja eucharystyczna wokół kościoła z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
 5. W czasie Oktawa Bożego Ciała – każdego dnia oktawy będzie modlitwa w intencji naszej   Chcemy, by tak przeżywana uroczystość Bożego Ciała i Oktawy, była wyrazem naszej wdzięczności Panu Bogu za dar ocalenia naszych rodzin od epidemii i wynagrodzenie, za czas nieobecności w kościele podczas trwania epidemii. 
 6. Bardzo serdecznie dziękuję 11 osobom  za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu,  za ofiarę pieniężną. Bóg zapłać! W tym tygodniu bardzo proszę, aby troskę o kościół przejęły rodziny z ulicy : Długiej 5 - 22.
 7. Bóg zapłać za ofiary, przeznaczone na bieżące utrzymanie parafii oraz na inwestycje, przekazywane na konto bankowe lub osobiście.
 1. Zgodnie z dekretem Biskupa Tarnowskiego istnieje możliwość odwiedzin osób chorych z posługą sakramentalną. Prosimy rodziny chorych, których odwiedzamy w pierwsze piątki o informację, czy w czerwcu ma przyjechać kapłan z komunią świętą. Prosimy o informację do środy włącznie.
 2. Do tych którzy potwierdzą, udamy się w piątek o 8.00 rano.
 1. Do nabycia jest „Gość Niedzielny” w którym przeczytamy o tym, dlaczego Kościół zaczął kanonizować dzieci? Czym są owoce Ducha Świętego? Jak je rozumieć? Z wirusem musimy walczyć razem - uważa prof. Zembała. Dla dzieci jest „Promyczek Dobra”.
 2. Zapowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

         

Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca – informacje!

Zbliża się kolejny Pierwszy Piątek Miesiąca (3 kwietnia) i wielu rodziców, których dzieci uczestniczą w Pierwszych Piątkach Miesiąca prosi o wyjaśnienie, co robić, jeśli w najbliższy pierwszy piątek dziecko ze zrozumiałych względów opuści nabożeństwo w kościele? Czy dzieci będą musiały „od nowa” rozpoczynać dziewięciomiesięczny cykl nabożeństw?

Odpowiedź brzmi: nie. Opuszczenie pierwszego piątku w aktualnej sytuacji nie jest zaniedbaniem! Gdy tylko minie czas pandemii i znowu będzie można uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, wtedy będzie można kontynuować nabożeństwo bez konieczności rozpoczynania go na nowo. Oczywiście, zachęcam do niepoprzestawania udziału w tym szczególnym nabożeństwie nawet po „zgromadzeniu” Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca.

Serdecznie zachęcam do praktyki wzbudzania sobie aktu żalu doskonałego (żal za grzechy z miłości do Boga), Komunii duchowej, modlitwy w domu, zwłaszcza z całą rodziną, w tym do wspólnego odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej, oglądania „transmisji na żywo” nabożeństw kościelnych.

Ks. Tomasz Lelito

Przeczytaj więcej o Komunii duchowej – link do artykułu

Ciekawy artykuł o Pierwszych Piątkach Miesiąca – Link do artykułu

                                            

                                                  

                     

 

 

                                                                                          Tarnów, dn. 24.03.2020

 

                                             DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO
                    W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

 1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
 2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
 3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
 5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
 6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
 7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
 8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
 11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
 13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 

 

 

          Modlitwa w intencji Synodu