DSM to wspólnota serc, które na wzór Maryi chcą być: czyste, dobre i szlachetne. Do grupy należą dziewczęta ze Szkoły Podstawowej, które pragną naśladować Maryję, służyć Jej, kształtować swoje serce na wzór Serca Maryi i w ten sposób służyć innym w swoich środowiskach.

Grupa ta zainicjowała działalność już na początku istnienia parafii. W 1993 r. dziewczęta otrzymały stroje - niebieskie chusty z białą literą M.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 16:00 (X-V) lub 17:00 (VI i IX) na plebanii. Najważniejsza jest modlitwa i lepsze poznawanie Boga, ale nie brakuje śpiewu i zabawy.

Z przynależnością do grupy wiążą się pewne obowiązki:
1) Regularne uczestnictwo w tygodniowych spotkaniach grupy oraz
2) wypełnianie "Pięciu Zadań Dziecka Maryi":
1/ Posłuszeństwo,
2/ Wspólnota,
3/ Radość,
4/ Ofiara,
5/ Przyjaźń z Jezusem